De Collectie Frits Lugt in Parijs herbergt een buitengewone verzameling tekeningen en prenten, schilderijen, boeken en kunstenaarsbrieven. De collectie is voor het grootste deel bijeengebracht door Frits Lugt, een 'volmaakt liefhebber', die als verzamelaar en kunstkenner vooral uitging van zijn gevoel, smaak en liefde voor het kunstwerk.

Door hun bezit en vermogen in 1947 onder te brengen in de Fondation Custodia, zorgden de kunstverzamelaar Frits Lugt (1884-1970) en zijn echtgenote Jacoba Klever (1888-1969) ervoor dat de collectie ook na hun dood in stand zou blijven. Er wordt nog altijd verzameld. Elke aanwinst zorgt voor een verdieping of verbreding van een bepaald thema of werk van een kunstenaar in de collectie.

De Collectie Frits Lugt is gehuisvest in het achttiende-eeuwse Hôtel Turgot. Er wordt gestudeerd temidden van oude meesters, antieke meubelen en talloze boeken. In deze, aan vervlogen tijden herinnerende ambiance, wordt met de modernste middelen en inzichten gewerkt aan de conservering, de bewerking en de presentatie van de eigen verzameling.

De Collectie Frits Lugt is door de aard van de verzameling (met name het kwetsbare papier van een groot gedeelte van de werken) geen museum, maar een studieverzameling, die op afspraak kan worden geraadpleegd en bestudeerd.