Indiase miniaturen
Indiase miniaturen werden in de eerste helft van de zeventiende eeuw al in Europa verzameld. Een van die verzamelaars was Rembrandt, die van een aantal Mogulminiaturen kopieën maakte. Dit feit heeft er toe geleid dat in 1921 de eerste miniatuur aan de Collectie Frits Lugt werd toegevoegd. Inmiddels is een verzameling ontstaan waarin de belangrijkste scholen zijn vertegenwoordigd en die een evenwichtig beeld geeft van vier eeuwen Indiase schilderkunst.

Portretminiaturen
De kleine verzameling portretminiaturen wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit. Zij bevat werk van de beste kunstenaars in het genre, waartoe vooral de Engelsen moeten worden gerekend. Alle verschillende miniatuurtechnieken zijn vertegenwoordigd. Portretminiaturen zijn uiterst bescheiden, maar zeer mooie kunstvoorwerpen. Een prachtig voorbeeld is de delicate miniatuur van Hans Holbein de Jongere; een van de eerste specialisten op dit gebied.

Oude boeken
In Hôtel Turgot, kan de bezoeker ook de collectie oude boeken inzien. Deze biedt inzicht in de kwaliteit van de in de Nederlanden geproduceerde uitgaves van de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Het zwaartepunt ligt in het bijzonder op geïllustreerde werken uit de zeventiende eeuw.

Lijsten
Voor de presentatie van schilderijen en tekeningen op tentoonstellingen wordt vaak gebruik gemaakt van authentieke lijsten, die een bijzonder cachet geven aan de kunstvoorwerpen. De Collectie Frits Lugt bezit ongeveer 1000 originele lijsten uit verschillende perioden en landen.

Chinees porselein
De collectie blauw-en-wit porselein geeft vooral een overzicht van het porselein dat de Verenigde Oostindische Compagnie sinds haar oprichting in 1602 tot ver in de achttiende eeuw naar de Nederlanden heeft verscheept.

Antieke voorwerpen
Frits Lugt heeft ook een aantal antieke voorwerpen verzameld, die relatief gezien een klein onderdeel vormen van de collectie. Deze verzameling bevat vooral Romeins glas, Griekse vazen en Egyptische voorwerpen uit de XVIII-XX dynastieën.