Alle informatie op deze website is onder voorbehoud. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2000 Fondation Custodia. Op alle afbeeldingen die u op deze website aantreft is het copyright van toepassing. Geen van de afbeeldingen mag worden aangewend voor verveelvuldiging, opslag in databases, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de Fondation Custodia.

Laatste update: 24 januari 2017


Werkgroep: Rhea Blok, Annerachel van der Horst, Lille Witsen Elias

Samenstelling en organisatie: D‘Arts, Amsterdam

Grafisch ontwerp: Wigger Bierma, Arnhem

Technisch ontwerp en bouw: Loodvrij, Arnhem

Engelse vertaling: John Rudge, Amsterdam

Franse vertaling: Taalcentrum Vrije Universiteit, Amsterdam